Ökande sträck vid Segerstads fyr nu. Fina små blå pilar från Ishavet och hit på väderkartorna. Inga stora mängder men lite av det mesta. Mycket unga sjöorrar t.ex.

Ägretthägern kom i förmiddags från söder och damp ned nära Södra hamnen, Mellby ör. Gott om örn dock…