Mycket ny höstfågel i dag, mkt gransångare, grönskskor, gärdsmyg, järnsparv m.m. Det är kontrasternas tid; en gammal hane snösparv är kvar sedan 30.9 på furvägens nedre del medan en sen, ung törnskata härjar bland tättingarna på solsidan av trädgården. Lediga rum finns, välkommen!