“I’m singing in the rain…
what a glorious feeling…
I’m happy, again…”

Fenomenalt sätt att skåda bekvämt i strilande regn. smiley

Gott om småfågel i dag samt lite gäss i rörelse, bl.a. flockar med bläs- och tundrasädgäss.