Ostvind, lågt i tak, lite duggregn… och det kokar med nyanlända tättingar, båd i mållor och buskar. Kom gärna och hjälp till; om alla som kan dra på västvind också kunde dra till sydöstra Öland på ostvind så…

Mindre flugsnappare hörs. Så klart.

Uppdatering kl. 9
Sjöfågel, givetvis i dag också om än långt ifrån gårdagens summor i medvinden (NO).
Däremot mycket att kika på i mån av tid, nu började nyss gå dvärgmås långt ut, 34 ex. på tio minuter samt en ung labb.
Återkommer här under dagen!

Ejderflock från morgonen:
Foto: ©Christian Cederroth

Uppdatering kl. 11
Siktförsämring, men det innebär att sjöfåglarna går närmare, t.ex.
dvärgmåsarna. Och som de går: 130 ex. på tio minuter nu! Vågar jag
släppa buskagen?…

Uppdatering kl. 14:30
Och plötsligt… vinden dog ut helt, en solstråle bryter fram…
Det innebar att sträcket upphörde så när som på ejder samt dvärgmås långt ut.
Nu en sportlig chans att hitta tättingar utan att riskera drunkning i duggregnsblöta snår och mållor!

Dagens huvudperson:
Foto: ©Christian Cederroth

Kvällssummering
Det var det makalösa mängder fågel, f.f.a. kungsfågel (1500?) och rödhake (2000?).
“Inget” hittade jag dock efter en heldag manglandes mållor och skådandes det mesta. Men häftigt var det! Mindre flug, blåhake, pilgrimsfalk och kaspisk trut toppar i dag, liksom förstås 1077 dvärgmåsar.

Märkligt få individer av andra arter. Den enda dagen som antalsmässigt slår denna var starrsångardagen (fågeln ej godkänd!) för kanske tio år sedan, då (seriöst) 3–4000 rödhakar fanns i fyrområdet. Den dagen var det emellertid även packat med andra fåglar, såsom trädgårdssångare, gräshoppsångare etc. etc. Magert på den fronten i dag. Jo, en lite väl brunryggad ärtsångare skymtade inledningsvis, men kunde inte återfinnas. Senast det begav sig (okt. -97) visade det sig vara en blythi.

Vad som var udda i dag var att 95% av alla kungsfåglar försvann till
eftermiddagen som var lugn och lite klarare. Jag stod t.ex. i Brunsångardungen
(700 m NV härom) på eftermiddagen och hörde kanske 1000 rödhakar
knäppa. Samt bara en enda kungsfågel! De har alltså dragit vidare inåt land.

Dagens obsar finns här.